Điểm tin giao dịch 17.05.2019

17/05/2019 15:35

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 976,48 0,79 0,08% 3.173,04      
VN30   890,53 -1,40 -0,16% 1.681,04      
VNMIDCAP 979,32 -2,52 -0,26% 847,29      
VNSMALLCAP 818,72 1,93 0,24% 300,64      
VN100   868,63 -1,94 -0,22% 2.528,33      
VNALLSHARE 868,13 -1,78 -0,20% 2.828,97      
VNCOND 1.043,56 1,86 0,18% 185,03      
VNCONS 890,03 -0,85 -0,10% 239,04      
VNENE   618,62 2,30 0,37% 132,27      
VNFIN   705,66 -2,15 -0,30% 383,96      
VNHEAL 1.150,79 -6,84 -0,59% 7,79      
VNIND   591,68 2,67 0,45% 835,99      
VNIT   869,19 -11,49 -1,30% 70,37      
VNMAT 962,77 -1,95 -0,20% 217,85      
VNREAL 1.335,31 -5,36 -0,40% 673,80      
VNUTI   872,64 -6,58 -0,75% 72,91      
VNXALLSHARE 1.348,93 -2,90 -0,21% 3.297,39      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
120.457.430 2.716      
Thỏa thuận
Put though
14.628.858 457      
Tổng
Total
135.086.288 3.173      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 14.408.770 LGC 6,95% FPT -10,47%    
2 PVD 6.112.600 HU1 6,94% ADS -8,28%    
3 GEX 4.232.830 SCD 6,94% PPC -7,48%    
4 FLC 3.241.760 CLW 6,88% PNC -6,99%    
5 POW 3.015.910 SRC 6,87% SC5 -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.162.490 9,74% 12.042.990 8,92% 1.119.500    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
496 15,64% 486 15,32% 10    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 7.928.950 VRE 287 VRE 1.076.530    
2 POW 1.915.880 VHM 85 SSI 625.240    
3 PVD 1.811.620 MSN 84 HSG 463.070    
4 VHM 981.900 VIC 73 POW 354.660    
5 MSN 976.180 VNM 70 HDC 321.400    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AAA AAA chính thức giao dịch bổ sung 1.514.220 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/06/2018.
2 NVL NVL chính thức giao dịch bổ sung 52.500.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/06/2018.
3 TDW TDW giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9,5%, ngày thanh toán: 11/06/2019.
4 KDC KDC giao dịch không hưởng quyền – Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thời gian và địa điểm: cty thông báo sau.
5 BMC BMC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 31/05/2019.
6 PPC PPC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 04/06/2019.
7 VHC VHC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 06/06/2019.
8 FPT FPT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, ngày chi trả: 07/06/2019; và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 61.662.159 cp).
9 ADS ADS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 30/05/2019.
10 VRE VRE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,5%, ngày thanh toán: 20/06/2019.
11 AAM AAM nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.410.710 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2019.