HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

17/05/2019 09:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 08h00 ngày 18/05/2019 đến 24h00 ngày 19/05/2019. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.