Điểm tin giao dịch 20.05.2019

20/05/2019 15:58

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,13 10,65 1,09% 3.656,21      
VN30   901,06 10,53 1,18% 1.966,92      
VNMIDCAP 985,54 6,22 0,64% 890,11      
VNSMALLCAP 821,13 2,41 0,29% 274,29      
VN100   877,30 8,67 1,00% 2.857,03      
VNALLSHARE 876,52 8,39 0,97% 3.131,32      
VNCOND 1.071,56 28,00 2,68% 339,83      
VNCONS 902,41 12,38 1,39% 426,62      
VNENE   629,10 10,48 1,69% 145,61      
VNFIN   712,13 6,47 0,92% 493,27      
VNHEAL 1.144,82 -5,97 -0,52% 6,53      
VNIND   593,45 1,77 0,30% 769,95      
VNIT   885,36 16,17 1,86% 88,78      
VNMAT 973,64 10,87 1,13% 212,44      
VNREAL 1.341,66 6,35 0,48% 548,28      
VNUTI   885,81 13,17 1,51% 87,04      
VNXALLSHARE 1.361,35 12,42 0,92% 3.867,64      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
134.337.940 3.059      
Thỏa thuận
Put though
18.822.441 597      
Tổng
Total
153.160.381 3.656      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.648.580 SZC 6,99% AST -18,87%    
2 PVD 6.456.480 VAF 6,94% PJT -7,69%    
3 ITA 4.101.840 HU1 6,93% LAF -7,00%    
4 FLC 3.987.120 TNC 6,92% CLW -6,93%    
5 NBB 3.375.210 LGC 6,92% HVX -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.799.370 5,75% 10.610.372 6,93% -1.811.002    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
468 12,80% 499 13,64% -31    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PVD 2.627.410 SAB 389 SSI 519.220    
2 SAB 1.524.500 VHM 68 HSG 319.250    
3 POW 1.130.790 PVD 56 BVH 146.610    
4 VRE 1.045.380 VIC 40 PLX 133.410    
5 VHM 782.850 VNM 38 SBT 119.670    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PPI PPI hủy niêm yết 48.290.629 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 20/05/2019, ngày GD cuối cùng: 17/05/2019.
2 PJT PJT giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 31/05/2019.
3 AST AST giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 9.000.000 cp).
4 VPL11809 VPL11809 (Trái phiếu VN0VPL118097) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/05/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 15.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/05/2019.
5 KSH KSH bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 20/05/2019 do vi phạm công bố thông tin.