Điểm tin giao dịch 21.05.2019

21/05/2019 15:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 986,29 -0,84 -0,09% 9.584,71      
VN30   901,36 0,30 0,03% 7.880,37      
VNMIDCAP 983,11 -2,43 -0,25% 943,90      
VNSMALLCAP 822,90 1,77 0,22% 283,72      
VN100   876,20 -1,10 -0,13% 8.824,27      
VNALLSHARE 875,34 -1,18 -0,13% 9.107,99      
VNCOND 1.069,20 -2,36 -0,22% 324,71      
VNCONS 893,76 -8,65 -0,96% 358,60      
VNENE   627,77 -1,33 -0,21% 66,40      
VNFIN   713,79 1,66 0,23% 611,87      
VNHEAL 1.149,10 4,28 0,37% 8,10      
VNIND   592,38 -1,07 -0,18% 761,71      
VNIT   898,71 13,35 1,51% 63,21      
VNMAT 975,59 1,95 0,20% 340,70      
VNREAL 1.339,02 -2,64 -0,20% 6.444,13      
VNUTI   882,80 -3,01 -0,34% 111,67      
VNXALLSHARE 1.359,05 -2,30 -0,17% 9.533,13      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
124.573.780 3.024      
Thỏa thuận
Put though
81.981.973 6.560      
Tổng
Total
206.555.753 9.585      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VIC 52.226.673 NAV 6,99% SGN -27,71%    
2 ROS 9.753.530 TS4 6,94% MCP -6,93%    
3 EIB 6.931.700 BHN 6,94% DAT -6,89%    
4 STB 5.450.380 RDP 6,90% LCM -6,85%    
5 HPG 5.312.580 CMV 6,90% DXV -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
63.193.633 30,59% 16.621.425 8,05% 46.572.208    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
6.308 65,81% 713 7,44% 5.595    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VIC 52.124.043 VIC 5.893 VIC 51.145.583    
2 VRE 2.450.470 VHM 128 SSI 423.480    
3 POW 1.563.010 PNJ 115 STB 385.730    
4 HPG 1.474.750 VNM 101 HSG 284.110    
5 VHM 1.463.500 MSN 96 HVN 200.320    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PTB PTB chính thức giao dịch bổ sung 5.183.554 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2018.
2 CLW CLW giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%, ngày thanh toán: 10/07/2019.
3 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%, ngày thanh toán: 04/06/2019.
4 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 19%, ngày thanh toán: 12/06/2019.
5 SRF SRF giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, ngày thanh toán: 31/05/2019.
6 PDR PDR niêm yết và giao dịch bổ sung 61.268.965 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 21/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2019.
7 SGN SGN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 06/06/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:4 (số lượng dự kiến: 9.585.860 cp).
8 NTL NTL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 10/06/2019.
9 FRT FRT nhận quyết định niêm yết bổ sung 680.000 cp (phát hành cho CBNV) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/05/2019.