Điểm tin giao dịch 22.05.2019

22/05/2019 16:00

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 983,78 -2,51 -0,25% 3.941,55      
VN30   897,66 -3,70 -0,41% 1.981,06      
VNMIDCAP 981,46 -1,65 -0,17% 1.011,73      
VNSMALLCAP 822,81 -0,09 -0,01% 367,17      
VN100   873,00 -3,20 -0,37% 2.992,79      
VNALLSHARE 872,25 -3,09 -0,35% 3.359,97      
VNCOND 1.072,64 3,44 0,32% 257,64      
VNCONS 886,31 -7,45 -0,83% 359,94      
VNENE   620,11 -7,66 -1,22% 119,20      
VNFIN   712,01 -1,78 -0,25% 700,76      
VNHEAL 1.150,27 1,17 0,10% 5,68      
VNIND   590,88 -1,50 -0,25% 737,82      
VNIT   885,88 -12,83 -1,43% 268,19      
VNMAT 977,76 2,17 0,22% 258,66      
VNREAL 1.335,21 -3,81 -0,28% 497,98      
VNUTI   876,57 -6,23 -0,71% 112,40      
VNXALLSHARE 1.354,66 -4,39 -0,32% 4.218,83      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
127.215.170 2.884      
Thỏa thuận
Put though
47.742.079 1.057      
Tổng
Total
174.957.249 3.942      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 9.550.180 HOT 6,99% HUB -9,86%    
2 ITA 8.365.050 TS4 6,98% HU1 -7,00%    
3 TCB 6.326.530 VNL 6,94% MCP -6,84%    
4 BCG 6.266.360 HAP 6,90% SC5 -6,58%    
5 PVD 5.292.890 VAF 6,86% KSH -6,52%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.355.050 9,92% 16.256.460 9,29% 1.098.590    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
645 16,36% 669 16,97% -24    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 FPT 7.325.610 FPT 360 PDR 3.910.080    
2 PDR 3.989.280 MSN 210 TVS 1.020.000    
3 MSN 2.318.740 PDR 90 CTG 895.000    
4 CTG 1.505.000 VHM 66 SSI 744.330    
5 HBC 1.210.920 VNM 61 HSG 476.880    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ITA ITA giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thời gian: 28/06/2019 và địa điểm: Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
2 TIE TIE giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thời gian: 28/06/2019 và địa điểm: nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3, TP.HCM.
3 HUB HUB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 12/06/2019.
4 NPM11804 NPM11804 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 05/06/2019.
5 DIG DIG niêm yết và giao dịch bổ sung 46.259.630 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 22/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2019.
6 VPH VPH nhận quyết định niêm yết bổ sung 586.052 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/05/2019.