Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 20.05-24.05.2019 [HOSE +5.116,8 tỷ]

24/05/2019 16:51

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Nếu bỏ qua giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 695,7 tỷ đồng trong tuần qua.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.