Điểm tin giao dịch 24.05.2019

24/05/2019 15:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970,03 -12,68 -1,29% 4.018,72      
VN30   884,48 -10,59 -1,18% 2.186,59      
VNMIDCAP 979,56 -5,85 -0,59% 1.033,33      
VNSMALLCAP 819,61 -3,71 -0,45% 270,81      
VN100   861,23 -10,09 -1,16% 3.219,92      
VNALLSHARE 860,85 -9,83 -1,13% 3.490,73      
VNCOND 1.074,08 -3,65 -0,34% 290,57      
VNCONS 873,34 -12,44 -1,40% 340,02      
VNENE   603,15 -13,74 -2,23% 158,91      
VNFIN   698,99 -9,83 -1,39% 915,19      
VNHEAL 1.150,31 14,72 1,30% 6,07      
VNIND   589,71 1,06 0,18% 693,88      
VNIT   894,45 -0,79 -0,09% 70,22      
VNMAT 964,61 -13,00 -1,33% 283,06      
VNREAL 1.313,69 -19,15 -1,44% 551,80      
VNUTI   862,87 -10,22 -1,17% 137,26      
VNXALLSHARE 1.337,71 -15,18 -1,12% 4.087,21      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
128.053.180 3.178      
Thỏa thuận
Put though
40.289.487 841      
Tổng
Total
168.342.667 4.019      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 16.490.820 KMR 7,00% PGC -12,50%    
2 ROS 7.397.570 COM 6,98% CNG -10,04%    
3 PVD 6.721.800 LGC 6,97% SAV -9,43%    
4 TCB 6.047.390 TS4 6,95% LHG -7,21%    
5 STB 6.040.540 DTL 6,95% CLG -6,99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.710.916 8,14% 20.495.286 12,17% -6.784.370    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
509 12,66% 794 19,76% -285    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 7.333.400 TCB 186 POW 651.010    
2 VRE 2.939.280 VCB 148 HVN 323.830    
3 VCB 2.185.440 VRE 103 KBC 268.750    
4 STB 2.058.330 VIC 92 VJC 182.130    
5 HPG 2.039.950 MSN 89 PTB 153.150    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PGC PGC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 26/06/2019.
2 ITD ITD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/06/2019 tại Tòa nhà ITD, 01 – Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.
3 CNG CNG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 10/06/2019.
4 SAV SAV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 05%, ngày chi trả: 20/06/2019; và thưởng cổ phiếu thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 644.205 cp).
5 LCG LCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/06/2019 tại Văn phòng công ty.
6 TS4 TS4 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
7 DLG DLG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29/06/2019 tại Tầng 12, trụ sở Long Gia Lai – Số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. Plaeiku, Tỉnh Gia Lai.
8 LHG LHG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
9 PLP PLP nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/05/2019.
10 SBV SBV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 17/06/2019.