HOSE: Duy trì cổ phiếu TV2 (chuyển sàn từ HNX sang HOSE) trong rổ chỉ số VNX Allshare kỳ tháng 4/2019

27/05/2019 16:57

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã cổ phiếu: TV2) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 28/05/2019 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HNX (27/05/2019) trước khi tạm ngừng giao dịch.