Điểm tin giao dịch 27.05.2019

27/05/2019 16:05

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 975,14 5,11 0,53% 3.407,84      
VN30   889,20 4,72 0,53% 1.600,64      
VNMIDCAP 980,10 0,54 0,06% 803,03      
VNSMALLCAP 818,68 -0,93 -0,11% 302,31      
VN100   865,28 4,05 0,47% 2.403,68      
VNALLSHARE 864,80 3,95 0,46% 2.705,99      
VNCOND 1.066,90 -7,18 -0,67% 592,61      
VNCONS 890,14 16,80 1,92% 279,62      
VNENE   601,25 -1,90 -0,32% 70,33      
VNFIN   702,36 3,37 0,48% 401,61      
VNHEAL 1.152,13 1,82 0,16% 2,77      
VNIND   590,02 0,31 0,05% 669,63      
VNIT   890,72 -3,73 -0,42% 81,13      
VNMAT 965,95 1,34 0,14% 221,12      
VNREAL 1.314,63 0,94 0,07% 315,90      
VNUTI   866,04 3,17 0,37% 51,51      
VNXALLSHARE 1.343,08 5,37 0,40% 3.146,32      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
95.899.120 2.176      
Thỏa thuận
Put though
42.567.041 1.232      
Tổng
Total
138.466.161 3.408      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 12.284.000 RIC 7,00% DTL -6,99%    
2 ROS 11.272.340 SVI 6,97% CCI -6,88%    
3 EIB 6.816.260 SGT 6,87% TCR -6,88%    
4 HSG 6.755.500 EMC 6,85% AGF -6,82%    
5 SAM 5.506.459 TIP 6,84% AAM -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.628.910 6,95% 9.081.250 6,56% 547.660    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
596 17,50% 530 15,54% 67    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PNJ 4.880.320 PNJ 561 HSG 507.140    
2 POW 2.065.900 MSN 90 POW 403.300    
3 MSN 1.021.790 VHM 65 CII 340.500    
4 VRE 999.080 PLX 47 PLX 212.740    
5 CII 865.480 VRE 35 VJC 210.750    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SBV SBV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
2 FRT FRT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian dự kiến ngày 18/06/2019 và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 HSG HSG niêm yết và giao dịch bổ sung 38.479.161 cp (trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 27/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/05/2019.
4 AAM AAM niêm yết và giao dịch bổ sung 2.410.710 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 27/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2019.
5 BSI BSI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 12/06/2019.
6 HLG HLG bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 27/05/2019 do tiếp tục vi phạm về CBTT.