Điểm tin giao dịch 28.05.2019

28/05/2019 16:00

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 972,00 -3,14 -0,32% 3.467,16      
VN30   885,27 -3,93 -0,44% 1.719,33      
VNMIDCAP 983,82 3,72 0,38% 935,71      
VNSMALLCAP 820,00 1,32 0,16% 293,64      
VN100   861,59 -3,69 -0,43% 2.655,04      
VNALLSHARE 861,25 -3,55 -0,41% 2.948,68      
VNCOND 1.075,87 8,97 0,84% 273,36      
VNCONS 878,52 -11,62 -1,31% 428,59      
VNENE   612,80 11,55 1,92% 76,07      
VNFIN   698,88 -3,48 -0,50% 541,32      
VNHEAL 1.153,05 0,92 0,08% 5,45      
VNIND   598,30 8,28 1,40% 578,47      
VNIT   884,88 -5,84 -0,66% 47,63      
VNMAT 964,03 -1,92 -0,20% 316,35      
VNREAL 1.303,96 -10,67 -0,81% 550,40      
VNUTI   865,96 -0,08 -0,01% 112,54      
VNXALLSHARE 1.338,06 -5,02 -0,37% 3.443,72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
120.728.740 2.773      
Thỏa thuận
Put though
28.262.078 694      
Tổng
Total
148.990.818 3.467      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 10.026.490 SGT 6,98% TS4 -6,99%    
2 EIB 8.190.450 SVI 6,95% DTL -6,98%    
3 HSG 8.076.420 DCL 6,94% MCG -6,92%    
4 POW 6.265.080 SRC 6,90% VPS -6,89%    
5 ROS 5.405.850 SZL 6,90% PIT -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.236.750 12,91% 17.880.877 12,00% 1.355.873    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
801 23,10% 774 22,32% 27    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 7.417.010 VHM 175 POW 1.785.190    
2 HPG 2.602.730 MSN 153 VJC 813.040    
3 VRE 2.161.440 VJC 148 GEX 469.410    
4 VHM 2.094.860 POW 119 PLX 351.560    
5 MSN 1.758.500 VCB 117 PVD 288.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TCM TCM giao dịch không hưởng quyền –  trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ 07% (số lượng dự kiến: 3.789.072 cp), dự kiến giao dịch vào tháng 5/2018.
2 FRT FRT niêm yết và giao dịch bổ sung 340.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 28/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/05/2019.
3 VPH VPH niêm yết và giao dịch bổ sung 586.052 cp (ESOP) tại HOSE ngày 28/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/05/2019.