Điểm tin giao dịch 31.05.2019

31/05/2019 16:07

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
31/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 959,88 -9,46 -0,98% 3.246,84      
VN30   876,29 -7,08 -0,80% 1.665,94      
VNMIDCAP 967,24 -12,49 -1,27% 849,43      
VNSMALLCAP 814,37 -7,12 -0,87% 258,11      
VN100   852,37 -7,47 -0,87% 2.515,37      
VNALLSHARE 852,21 -7,49 -0,87% 2.773,48      
VNCOND 1.039,65 -22,31 -2,10% 279,26      
VNCONS 867,30 -6,92 -0,79% 314,77      
VNENE   583,06 -19,22 -3,19% 151,17      
VNFIN   690,11 -7,89 -1,13% 539,30      
VNHEAL 1.155,27 5,20 0,45% 6,34      
VNIND   591,94 -4,07 -0,68% 527,35      
VNIT   868,44 -10,34 -1,18% 40,97      
VNMAT 960,91 -3,46 -0,36% 291,59      
VNREAL 1.301,58 -7,07 -0,54% 540,32      
VNUTI   848,70 -16,43 -1,90% 64,98      
VNXALLSHARE 1.324,14 -11,86 -0,89% 3.272,23      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
114.110.930 2.682      
Thỏa thuận
Put though
22.422.370 565      
Tổng
Total
136.533.300 3.247      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 8.815.830 RIC 6,96% SGT -7,00%    
2 ITA 7.872.650 TN1 6,94% ANV -6,99%    
3 PVD 7.606.890 PTL 6,91% MDG -6,96%    
4 ROS 7.569.580 LGC 6,90% DTL -6,86%    
5 HSG 4.459.300 VNL 6,87% CMX -6,75%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.986.682 8,78% 6.152.232 4,51% 5.834.450    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
533 16,43% 330 10,15% 204    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VHM 2.749.064 VHM 225 HPG 1.298.560    
2 VRE 1.965.610 VNM 97 HVN 487.670    
3 HPG 1.570.340 VCB 74 PLX 409.480    
4 VCB 1.092.030 VRE 69 VCB 389.930    
5 VNM 740.210 HPG 50 HSG 375.120    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ROS ROS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 HVN HVN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
3 ROS ROS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.