Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

30/05/2019 14:37

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế
– Địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
– Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và chế biến quặng Titan, các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang,…
– Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng, tương đương 15.000.000 cổ phần
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 9.825.000 cổ phần (chiếm 65,50% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 270.200 cổ phần (chiếm 1,80% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 4.904.800 cổ phần (chiếm 32,70% vốn điều lệ).
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.904.800 cổ phần, chiếm 32,70% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 30/05/2019 đến 16h00 ngày 18/06/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 24/06/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 26/06/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/06/2019 đến ngày 06/07/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 27/06/2019 đến ngày 03/07/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):