Điểm tin giao dịch 03.06.2019

03/06/2019 15:21

1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 946.47 -13.41 -1.40% 4,552.21      
VN30   864.08 -12.21 -1.39% 2,654.72      
VNMIDCAP 951.87 -15.37 -1.59% 941.37      
VNSMALLCAP 802.08 -12.29 -1.51% 367.68      
VN100   840.45 -11.92 -1.40% 3,596.09      
VNALLSHARE 840.34 -11.87 -1.39% 3,963.77      
VNCOND 1,021.78 -17.87 -1.72% 386.10      
VNCONS 859.06 -8.24 -0.95% 613.57      
VNENE   561.66 -21.40 -3.67% 126.19      
VNFIN   678.40 -11.71 -1.70% 532.51      
VNHEAL 1,136.26 -19.01 -1.65% 5.76      
VNIND   583.03 -8.91 -1.51% 1,038.35      
VNIT   854.21 -14.23 -1.64% 69.40      
VNMAT 943.03 -17.88 -1.86% 626.93      
VNREAL 1,287.87 -13.71 -1.05% 464.60      
VNUTI   830.24 -18.46 -2.18% 86.99      
VNXALLSHARE 1,306.13 -18.01 -1.36% 4,551.77      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
141,641,430 3,166      
Thỏa thuận
Put though
43,015,125 1,386      
Tổng
Total
184,656,555 4,552      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 18,627,000 BMC 7.00% VSC -16.32%    
2 HPG 13,024,790 HU1 6.95% SGT -6.99%    
3 SBT 9,000,490 TN1 6.88% VNL -6.98%    
4 PVD 6,551,290 DTT 6.85% SSC -6.96%    
5 HSG 4,894,260 PTL 6.77% SZL -6.93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13,980,660 7.57% 18,084,922 9.79% -4,104,262    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
697 15.32% 705 15.48% -7    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 SBT 8,126,920 SAB 339 HPG 848,140    
2 HPG 2,399,700 SBT 146 HAG 800,000    
3 PVD 2,073,480 PNJ 110 SSI 381,960    
4 TCB 1,860,480 VNM 91 STB 379,870    
5 SAB 1,259,340 HPG 76 VRE 368,740    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AAA AAA chính thức giao dịch bổ sung 1.700.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2017.
2 SCR SCR chính thức giao dịch bổ sung 48.914.787 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/06/2018.
3 CSV CSV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
4 VSC VSC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 20/06/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 5.011.230 cp).
5 KHP KHP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 02%, ngày thanh toán: 21/06/2019.
6 NKG NKG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/06/2019 tại lô A1, đường D2, KCN Đồng An 2, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
7 CSV CSV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/06/2019 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
8 STK STK niêm yết và giao dịch bổ sung 4.195.366 cp (cổ tức năm 2017) và 5.975.968 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE ngày 03/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2019.