Điểm tin giao dịch 04.06.2019

04/06/2019 16:31

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 951,16 4,69 0,50% 3.350,07      
VN30   864,35 0,27 0,03% 1.636,64      
VNMIDCAP 950,90 -0,97 -0,10% 1.017,23      
VNSMALLCAP 805,07 2,99 0,37% 246,58      
VN100   840,94 0,49 0,06% 2.653,87      
VNALLSHARE 840,99 0,65 0,08% 2.900,45      
VNCOND 1.028,16 6,38 0,62% 199,15      
VNCONS 862,00 2,94 0,34% 516,66      
VNENE   567,26 5,60 1,00% 56,06      
VNFIN   676,03 -2,37 -0,35% 697,21      
VNHEAL 1.143,22 6,96 0,61% 5,92      
VNIND   581,39 -1,64 -0,28% 647,31      
VNIT   851,39 -2,82 -0,33% 32,50      
VNMAT 944,18 1,15 0,12% 238,61      
VNREAL 1.291,30 3,43 0,27% 436,21      
VNUTI   833,19 2,95 0,36% 58,27      
VNXALLSHARE 1.307,08 0,95 0,07% 3.236,13      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
102.807.600 2.094      
Thỏa thuận
Put though
59.592.206 1.256      
Tổng
Total
162.399.806 3.350      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 GTN 17.979.380 CCI 6,99% HPG -22,86%    
2 EIB 14.927.645 SGT 6,94% HAH -11,96%    
3 ROS 8.534.850 PTL 6,92% BMP -7,92%    
4 FLC 7.087.480 AGM 6,91% THI -7,78%    
5 TCB 3.834.950 L10 6,86% DRH -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.550.869 12,65% 12.634.409 7,78% 7.916.460    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
542 16,19% 350 10,46% 192    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 3.000.000 VNM 72 HPG 278.280    
2 VPB 2.465.042 TCB 69 VRE 274.520    
3 MBB 1.548.316 VHM 51 PVD 271.530    
4 POW 1.170.570 VPB 47 KBC 256.380    
5 VRE 975.680 VCB 40 NVL 236.240    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VTB VTB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 20/06/2019.
2 FLC FLC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/06/2019 tại CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
4 BMP BMP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 20/06/2019.
5 THI THI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
6 HAH HAH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 24/06/2019.
7 HPG HPG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30% (số lượng dự kiến: 637.172.149 cp).
8 FCN FCN nhận quyết định niêm yết bổ sung 19.503.180 cp (chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2019.
9 DPG DPG nhận quyết định niêm yết bổ sung 14.999.848 cp (phát hành cổ phiếu tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2019.
10 MSH MSH nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.381.400 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2019.