Thông báo chào bán cạnh tranh bán cổ phần của CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu

05/06/2019 17:15

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-ĐTKDV ngày 04/06/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật, Asean Securities xin thông báo như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT
2. Địa chỉ: Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Số điện thoại: (84-24) 38237504/05 Fax: (84-24) 37474713
4. Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; Dịch vụ chế bản điện tử và các dịch vụ thương mại khác theo quy định của pháp luật; Kinh doanh mua bán các loại vật tư thiết bị phục vụ trong ngành in; Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị ngành in; In các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn, bao bì, các biểu mẫu thống kê, giấy tờ và các tài liệu phục vụ công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính theo quy định của pháp luật
5. Vốn điều lệ: 15.710.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm mười triệu đồng)
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 755.000 (Bảy trăm năm mươi lăm nghìn) cổ phần, chiếm 48,06% vốn điều lệ Công ty
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán cho một cổ phần: 130.000 (Một trăm ba mươi nghìn) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP In Khoa học kỹ thuật
11. Số lượng cổ phần đăng ký mua: 755.000 cổ phần
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: từ ngày 06/06/2019 đến 16h00 ngày 25/06/2019
13. Thời gian nộp phiếu tham dự: chậm nhất 15h00 ngày 26/06/2019.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
Địa điểm tổ chức buổi chào bán cạnh tranh:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: tầng 4, số 18 đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh: 15h30 ngày 26/06/2019.
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất tới ngày 03/07/2019
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Muộn nhất tới ngày 03/07/2019 (05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh)
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):