Điểm tin giao dịch 05.06.2019

05/06/2019 16:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 951,41 0,25 0,03% 2.697,40      
VN30   863,69 -0,66 -0,08% 1.145,78      
VNMIDCAP 954,02 3,12 0,33% 736,18      
VNSMALLCAP 810,29 5,22 0,65% 202,68      
VN100   841,28 0,34 0,04% 1.881,96      
VNALLSHARE 841,56 0,57 0,07% 2.084,64      
VNCOND 1.039,80 11,64 1,13% 235,76      
VNCONS 858,35 -3,65 -0,42% 234,78      
VNENE   567,97 0,71 0,13% 64,19      
VNFIN   674,40 -1,63 -0,24% 403,85      
VNHEAL 1.152,88 9,66 0,84% 4,01      
VNIND   582,37 0,98 0,17% 436,67      
VNIT   857,88 6,49 0,76% 37,61      
VNMAT 932,90 -11,28 -1,19% 174,04      
VNREAL 1.298,86 7,56 0,59% 442,58      
VNUTI   832,97 -0,22 -0,03% 27,37      
VNXALLSHARE 1.308,28 1,20 0,09% 2.422,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
95.438.950 1.951      
Thỏa thuận
Put though
36.141.979 747      
Tổng
Total
131.580.929 2.697      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 KMR 8.383.137 SRC 7,00% PNJ -23,69%    
2 EIB 7.651.820 THI 6,93% HDC -10,00%    
3 ROS 6.480.820 TN1 6,93% MCG -6,92%    
4 ITA 5.788.070 HAR 6,92% CLL -6,79%    
5 FLC 4.683.390 SGT 6,89% TCO -6,73%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.656.367 13,42% 6.483.520 4,93% 11.172.847    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
303 11,22% 225 8,36% 77    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 KMR 8.105.947 VNM 55 KMR 8.105.947    
2 VGC 1.690.200 VHM 41 PVD 308.170    
3 POW 1.124.300 VGC 35 STB 287.450    
4 VRE 691.000 FRT 31 SSI 280.590    
5 HDB 649.000 KMR 25 DXG 227.280    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 NCT NCT giao dịch không hưởng quyền – Tạm ứng cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 50%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
2 HDC HDC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 7.493.173 cp).
3 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền –  trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 3:1 (số lượng dự kiến: 55.667.424 cp).
4 SCS SCS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 37%, ngày thanh toán: 17/06/2019.
5 VNM VNM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 26/06/2019.
6 PLP PLP niêm yết và giao dịch bổ sung 9.169.994 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 05/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/05/2019.
7 VIC VIC nhận quyết định niêm yết bổ sung 154.314.159 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/06/2019.