Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (Ngày 20-21/6/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh)

05/06/2019 13:17

 

Luât Doanh nghiệp sửa đổi 2014 khuyến khích các công ty cổ phần áp dụng thông lệ quản trị tốt của quốc tế bằng cách đưa ra hai lựa chọn cho doanh nghiệp: (i) giữ nguyên mô hình Ban kiểm soát hiện có; hoặc (ii) thành lập một Ủy ban Kiểm toán/Ban Kiểm toán Nội bộ (UBKT) trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) với yêu cầu tối thiểu có 20% thành viên độc lập trong HĐQT. Mô hình Ủy ban Kiểm toán ở nhiều nước đã chứng minh được tính hiệu quả đối với các hoạt động quản trị công ty. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có một số ít các công ty tiên phong thay đổi và áp dụng mô hình có Ủy ban Kiểm toán. Dựa trên một phân tích nhanh của VIOD, số lượng các doanh nghiệp niêm yết áp dụng mô hình UBKT đã tăng đáng kể trong năm 2018 so với năm trước đó. Trên thực tế, các công ty cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc chuyển đổi và thực hiện do thiếu các văn bản tài liệu hướng dẫn cũng như thiếu các kinh nghiệm thực tiễn triển khai. Viện thành viên Hội đồng quản trị (VIOD) xin trân trọng giới thiệu “Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực tiễn mô hình này tại Việt Nam.

 

Đây là lần thứ 3 chương trình này được thực hiện bởi VIOD tiếp theo sự thành công của ACMP1 và ACMP2 cũng như các chương trình khác dành cho thành viên HĐQT của VIOD. Cho đến thời điểm này đã có tổng số gần 200 thành viên HĐQT và các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp đã tham gia vào các chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD. Chương trình này được thiết kế với sự hợp tác cùng IFC và PwC Việt Nam phù hợp cho các công ty Việt Nam, dựa trên Chương trình ACMP gốc phiên bản tiếng Anh của IFC đã được VIOD cho ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 5 năm 2018. Trong chương trình ACMP3, các nội dung về kiểm toán nội bộ được qui định tại Nghị định 05-2019/NĐ/CP ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019 sẽ được cập nhật và trao đổi. Vai trò của UBKT trong việc đáp ứng các qui định của Nghị định 05 cũng được trao đổi một cách chi tiết.

 

Đối tượng của GEP_ACMP3       

 

Chương trình này được thiết kế phù hợp với các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán hướng tới các công ty cổ phần, đại chúng có xu hướng xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và phát triển bền vững. Cụ thể, các chương trình sẽ hỗ trợ các đối tượng sau:

 

 • Thành viên HĐQT bao gồm cả TV độc lập và không độc lập
 • Thành viên của Ban Kiểm soát (BKS)
 • Thành viên của Ủy ban Kiểm toán
 • Thư ký Công ty, lãnh đạo của Kiểm toán Nội bộ, những người muốn tìm hiểu hoạt động của UBKT
 • Cá nhân muốn theo đuổi nghề nghiệp là TV độc lập trong HĐQT

 

Mục đích của ACMP3

 

 • Chương trình này sẽ cung cấp những hiểu biết đúng đắn ở góc độ pháp lý cũng như các thông lệ quốc tế cho HĐQT trong việc xây dựng và hoàn thiện chức năng hoạt động của UBKT, nhằm hỗ trợ đắc lực cho HĐQT trong vai trò định hướng và giám sát.
 • Chương trình sẽ trao đổi về vai trò và các hành động của UBKT để có thể đáp ứng được các qui định tại Nghị định 05-2019/NĐ/CP.
 • Chương trình cũng sẽ đưa ra các bộ công cụ thực tiễn mà Ủy ban Kiểm toán sẽ sử dụng trên thực tế. Thông qua các trao đổi/chia sẻ thực tiễn và bộ công cụ này, chương trình sẽ giúp người tham gia có cái nhìn thực tế nhất về hoạt động của UBKT
 • Chương trình cũng là nơi chia sẻ và giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp phải khi vận hành mô hình Ủy ban Kiểm toán
 • Chương trình hai ngày này cũng là cơ hội để các thành viên HĐQT học hỏi, trao đổi thông tin và giao lưu thông qua mạng lưới các thành viên và các người hướng dẫn/diễn giả của VIOD.

 

Tại sao nên tham dự?

 

 • Chương trình có sự tham gia của những người hướng dẫn/diễn giả có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai mô hình UBKT
 • Chương trình kết hợp hài hòa giữa thông lệ quốc tế tốt nhất, qui định của Việt Nam và thực tiễn triển khai để đưa ra các nội dung có tính phù hợp nhất đối với các công ty Việt Nam
 • Học viên tham gia Chương trình sẽ được tiếp cận và ứng dụng bộ công cụ được thiết kế riêng biệt cho UBKT để xử lý các vấn đề hàng ngày mà UBKT cần đối mặt
 • Học viên tham gia Chương trình sẽ có cơ hội tham gia mạng lưới nghề nghiệp với các đồng nghiệp trong ngành qua đó có thể học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như cập nhật các thay đổi trong nghề.
 • Cách thức tổ chức đào tạo tiên tiến, được áp dụng phù hợp cho các chương trình mà thành viên tham gia là các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức.
 • Đây là chương trình nằm trong chuỗi “Chương trình quản trị tiên tiến (GEP)” của VIOD dành cho thành viên Hội đồng Quản trị và vì vậy người tham dự sẽ được tính điểm CPD là điểm tích lũy liên tục khi tham dự các chương trình trong chuỗi này của VIOD.

 

 Phí tham dự: 10.000.000 VNĐ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế VAT)

 

Chiết khấu:

 

 • Giảm 10% cho các đăng ký trước ngày 07/06/2019
 • Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim và 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
 • Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và PwC
 • Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
 • Giảm 5% cho các đối tượng được thành viên hội đồng VCGI giới thiệu
 • Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

 

 Xem chi tiết về nội dung chương trình, các điều khoản ưu đãi, và cách thức đăng ký tham gia chương trình trước ngày 17/06/2019 tại www.viod.vn hoặc liên hệ qua email info@viod.vn và số điện thoại +84 (0)936 249 697