Điểm tin giao dịch 06.06.2019

06/06/2019 15:58

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 948,21 -3,20 -0,34% 3.146,16      
VN30   861,31 -2,38 -0,28% 1.819,39      
VNMIDCAP 953,28 -0,74 -0,08% 631,87      
VNSMALLCAP 807,92 -2,37 -0,29% 207,89      
VN100   839,31 -1,97 -0,23% 2.451,26      
VNALLSHARE 839,53 -2,03 -0,24% 2.659,15      
VNCOND 1.038,80 -1,00 -0,10% 180,50      
VNCONS 854,83 -3,52 -0,41% 591,00      
VNENE   571,64 3,67 0,65% 62,06      
VNFIN   675,23 0,83 0,12% 367,24      
VNHEAL 1.153,78 0,90 0,08% 3,07      
VNIND   581,36 -1,01 -0,17% 638,51      
VNIT   875,25 17,37 2,02% 57,51      
VNMAT 904,17 -28,73 -3,08% 319,25      
VNREAL 1.297,93 -0,93 -0,07% 370,37      
VNUTI   824,80 -8,17 -0,98% 51,44      
VNXALLSHARE 1.304,96 -3,32 -0,25% 3.035,01      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
100.777.880 2.207      
Thỏa thuận
Put though
25.120.766 939      
Tổng
Total
125.898.646 3.146      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 12.644.120 TIP 6,97% EVE -7,55%    
2 HPG 8.777.210 KSH 6,94% SII -6,95%    
3 SBT 4.443.460 HU1 6,94% HTL -6,94%    
4 TTF 3.838.160 TN1 6,93% TGG -6,94%    
5 MBB 3.656.696 TRC 6,93% VTB -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.169.677 12,05% 13.268.499 10,54% 1.901.178    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
663 21,08% 715 22,73% -52    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VNM 5.119.960 VNM 648 KBC 263.310    
2 MBB 3.709.712 VCB 88 VRE 211.370    
3 HPG 3.325.750 MBB 80 PVD 167.450    
4 VCB 1.331.250 HPG 76 PPC 144.020    
5 NBB 1.261.822 MSN 61 PLX 118.620    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HII HII chính thức giao dịch bổ sung 609.825 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/06/2018.
2 EVE EVE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 19/06/2019.
3 PTL PTL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/06/2019 tại Quận 7, TPHCM.
4 TCT TCT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/06/2019 tại Hội trường công ty.
5 BBC BBC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/06/2019.
6 KAC KAC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
7 TV2 TV2 (CTCP tư vấn xây dựng điện 2) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 06/06/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 12.313.159 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 151.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/04/2019.
8 SHI SHI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 18/10/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 02% (số lượng dự kiến: 1.701.369 cp).
9 VGC VGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/04/2019.