HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

06/06/2019 14:52

Ngày 06/06/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đưa 12.313.159 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) chính thức vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết TV2 đạt trên 123 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 151.000 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá +/-20%.(nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)