Điểm tin giao dịch 11.06.2019

11/06/2019 15:51

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 962,07 -0,83 -0,09% 3.178,06      
VN30   870,91 -1,58 -0,18% 1.642,71      
VNMIDCAP 973,80 5,77 0,60% 660,87      
VNSMALLCAP 816,80 -1,44 -0,18% 328,44      
VN100   850,03 -0,72 -0,08% 2.303,58      
VNALLSHARE 850,02 -0,86 -0,10% 2.632,02      
VNCOND 1.066,58 4,11 0,39% 217,90      
VNCONS 851,60 -9,45 -1,10% 311,45      
VNENE   580,43 -1,64 -0,28% 32,30      
VNFIN   685,50 2,85 0,42% 362,88      
VNHEAL 1.136,85 -6,77 -0,59% 3,28      
VNIND   591,15 1,37 0,23% 568,22      
VNIT   891,21 3,47 0,39% 71,13      
VNMAT 918,68 3,45 0,38% 346,60      
VNREAL 1.316,40 -3,21 -0,24% 620,10      
VNUTI   849,89 1,75 0,21% 78,75      
VNXALLSHARE 1.320,55 -1,45 -0,11% 3.038,85      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
95.697.370 2.200      
Thỏa thuận
Put though
40.681.814 979      
Tổng
Total
136.379.184 3.178      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 8.561.560 NAV 7,00% KDH -23,39%    
2 HPG 6.041.100 PTC 6,94% HDG -16,48%    
3 SBT 6.008.080 VNL 6,91% TYA -13,87%    
4 SCR 5.203.880 RIC 6,89% AGF -7,00%    
5 HQC 4.854.590 CLW 6,84% SC5 -7,00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.568.900 16,55% 9.819.221 7,20% 12.749.679    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
713 22,45% 461 14,51% 252    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 5.795.700 VRE 203 VRE 3.530.060    
2 VCB 2.384.840 VCB 160 TVS 594.120    
3 POW 1.769.370 VNM 136 CRE 493.260    
4 HPG 1.523.760 VHM 64 HQC 394.870    
5 VNM 1.079.570 GAS 51 BVH 255.670    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA0206 HCMA0206 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 17/06/2019.
2 TYA TYA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 17,7%, ngày thanh toán: 18/07/2019.
3 GTN GTN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06 năm 2019.
4 KDH KDH giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 6 năm 2019.
5 KDH KDH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 26/06/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 05% (số lượng dự kiến: 20.701.167 cp).
6 HDG HDG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25% (số lượng dự kiến: 23.729.852 cp).
7 DHA DHA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 26/06/2019.
8 TIE TIE bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 11/06/2019.