Điểm tin giao dịch 13.06.2019

13/06/2019 15:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 950,08 -4,09 -0,43% 3.299,26      
VN30   859,68 -5,74 -0,66% 1.753,38      
VNMIDCAP 967,59 -1,47 -0,15% 736,76      
VNSMALLCAP 815,60 0,97 0,12% 231,34      
VN100   839,42 -4,79 -0,57% 2.490,14      
VNALLSHARE 839,80 -4,59 -0,54% 2.721,48      
VNCOND 1.050,26 -13,91 -1,31% 199,15      
VNCONS 839,63 -8,90 -1,05% 319,48      
VNENE   573,26 1,53 0,27% 41,99      
VNFIN   680,48 -0,75 -0,11% 729,84      
VNHEAL 1.109,96 -13,32 -1,19% 4,76      
VNIND   583,18 -5,10 -0,87% 549,50      
VNIT   876,59 -11,11 -1,25% 46,36      
VNMAT 916,48 -2,79 -0,30% 253,92      
VNREAL 1.297,17 -4,65 -0,36% 490,58      
VNUTI   836,51 0,09 0,01% 76,78      
VNXALLSHARE 1.305,46 -6,71 -0,51% 3.274,68      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
98.544.550 2.233      
Thỏa thuận
Put though
44.264.728 1.066      
Tổng
Total
142.809.278 3.299      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 10.877.978 CCI 6,99% HSL -7,00%    
2 ROS 10.737.350 HID 6,96% PJT -6,98%    
3 SMA 9.650.040 RIC 6,90% OPC -6,97%    
4 TPB 6.805.544 TN1 6,88% VPS -6,94%    
5 TCB 5.270.890 DRH 6,87% MCG -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
6.849.740 4,80% 9.047.600 6,34% -2.197.860    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
380 11,51% 459 13,91% -79    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VNM 2.220.200 VNM 274 KBC 315.720    
2 HPG 1.719.080 VHM 131 SCS 299.280    
3 POW 1.712.400 GAS 63 DXG 215.560    
4 VHM 1.679.610 SCS 51 VCI 201.790    
5 ITA 656.040 VCB 40 AST 147.590    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 L10 L10 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
2 IMP IMP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 11/07/2019.
3 DPM DPM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 26/06/2019.
4 VND VND giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 25/06/2019.
5 DHM DHM giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty con.