Điểm tin giao dịch 14.06.2019

14/06/2019 15:20

1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 953.61 3.53 0.37% 3,433.02      
VN30   861.65 1.97 0.23% 1,794.19      
VNMIDCAP 967.35 -0.24 -0.02% 987.19      
VNSMALLCAP 815.42 -0.18 -0.02% 232.13      
VN100   840.87 1.45 0.17% 2,781.37      
VNALLSHARE 841.18 1.38 0.16% 3,013.50      
VNCOND 1,045.30 -4.96 -0.47% 235.50      
VNCONS 840.75 1.12 0.13% 434.29      
VNENE   566.73 -6.53 -1.14% 28.24      
VNFIN   684.62 4.14 0.61% 971.42      
VNHEAL 1,098.61 -11.35 -1.02% 3.86      
VNIND   583.90 0.72 0.12% 601.55      
VNIT   875.33 -1.26 -0.14% 32.82      
VNMAT 914.72 -1.76 -0.19% 270.14      
VNREAL 1,299.31 2.14 0.16% 374.43      
VNUTI   835.25 -1.26 -0.15% 40.37      
VNXALLSHARE 1,307.36 1.90 0.15% 3,522.43      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
115,323,520 2,296      
Thỏa thuận
Put though
40,555,894 1,137      
Tổng
Total
155,879,414 3,433      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TPB 14,205,640 AGM 6.99% BCE -14.64%    
2 ROS 10,689,760 SCD 6.98% VPD -9.14%    
3 HAI 6,980,480 CTF 6.96% TCO -6.98%    
4 SBT 6,153,780 CLW 6.93% SMA -6.98%    
5 AAA 5,791,190 DLG 6.90% HLG -6.92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10,295,540 6.60% 15,546,940 9.97% -5,251,400    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
512 14.91% 574 16.73% -62    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 SBT 5,109,190 VNM 305 FLC 593,300    
2 HPG 2,964,810 VCB 110 BID 538,750    
3 VNM 2,477,430 SBT 92 VCB 418,600    
4 CTG 2,149,700 SAB 81 KBC 416,330    
5 VCB 1,597,320 HPG 68 SCS 254,540    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BFC BFC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
2 SBT SBT giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 6 năm 2019.
3 VPD VPD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, ngày thanh toán: 25/10/2019.
4 BCE BCE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
5 FRT FRT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 27/06/2019.
6 VIC11725 VIC11725 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 28/06/2019.
7 CII11722 CII11722 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 01/07/2019.
8 OPC OPC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 27/06/2019.
9 DPG DPG niêm yết và giao dịch bổ sung 14.999.848 cp (ESOP) tại HOSE ngày 14/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2019.
10 TCE11723 TCE11723 giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thẩm quyền của người sở hữu trái phiếu.