Điểm tin giao dịch 18.06.2019

18/06/2019 16:16

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 944,01 -2,94 -0,31% 3.870,46      
VN30   848,17 -4,82 -0,57% 2.396,02      
VNMIDCAP 955,50 -5,59 -0,58% 734,70      
VNSMALLCAP 811,83 -0,77 -0,09% 270,10      
VN100   827,77 -4,64 -0,56% 3.130,72      
VNALLSHARE 828,60 -4,46 -0,54% 3.400,83      
VNCOND 1.029,96 -0,25 -0,02% 162,67      
VNCONS 832,52 -6,40 -0,76% 347,35      
VNENE   560,51 -4,93 -0,87% 53,38      
VNFIN   673,15 -7,53 -1,11% 838,93      
VNHEAL 1.070,32 -15,26 -1,41% 5,80      
VNIND   572,80 -4,85 -0,84% 719,91      
VNIT   868,25 -0,56 -0,06% 42,77      
VNMAT 915,03 16,20 1,80% 323,38      
VNREAL 1.273,44 -5,62 -0,44% 824,87      
VNUTI   837,11 -0,06 -0,01% 35,77      
VNXALLSHARE 1.290,11 -5,94 -0,46% 3.789,03      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
108.309.080 2.478      
Thỏa thuận
Put though
58.632.496 1.392      
Tổng
Total
166.941.576 3.870      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 18.261.100 ABT 6,72% GIL -14,69%    
2 ROS 12.514.880 HVX 6,62% DTA -6,89%    
3 POW 9.947.750 PJT 6,25% TSC -6,88%    
4 HPG 5.957.560 RIC 5,95% UDC -6,87%    
5 AAA 5.365.840 TCT 5,75% HTL -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.849.900 12,49% 19.685.070 11,79% 1.164.830    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
705 18,22% 689 17,80% 16    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 16.101.490 POW 255 POW 1.652.790    
2 HPG 4.160.870 VNM 217 HPG 975.150    
3 VRE 1.926.800 VHM 142 BVH 256.890    
4 VHM 1.841.510 VCB 99 VNM 237.060    
5 VNM 1.758.980 HPG 95 KBC 236.460    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CLG CLG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 GIL GIL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 21% (số lượng dự kiến: 4.005.923 cp).
3 FTS FTS nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.930.363 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/06/2019.