Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Phân bón Miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

19/06/2019 10:56

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
– Địa chỉ: Số 125B, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hợp chất ni tơ; sản xuất hóa chất cơ bản…
– Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng, tương đương 47.897.333 cổ phần
Trong đó: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 31.158.813 cổ phần, tương đương 65,05% vốn điều lệ
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 31.072 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.915.000 cổ phần (chiếm 29,05% vốn điều lệ)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 18/06/2019 đến 16h00 ngày 28/06/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 04/07/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 08/07/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019
Lưu ý:
Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện (đã thanh toán tiền mua cổ phần) mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam chào bán, thì tỷ lệ phân bổ thực tế cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá. Nếu nhà đầu tư nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng ký do phải tuân thủ theo các quy định về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì số tiền nhà đầu tư đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn trả lại cho nhà đầu tư. (Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam hiện không quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay DRC đang áp dụng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 49%).
Ban tổ chức đấu giá khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam khi tham gia đấu giá cổ phần
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):