Điểm tin giao dịch 20.06.2019

20/06/2019 15:48

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 959,18 9,49 1,00% 4.415,64      
VN30   864,59 10,25 1,20% 2.730,40      
VNMIDCAP 967,60 6,57 0,68% 768,39      
VNSMALLCAP 816,26 2,76 0,34% 371,12      
VN100   842,29 8,44 1,01% 3.498,80      
VNALLSHARE 842,56 8,05 0,96% 3.869,92      
VNCOND 1.055,44 21,45 2,07% 262,79      
VNCONS 837,28 -0,73 -0,09% 319,33      
VNENE   577,20 10,05 1,77% 73,05      
VNFIN   687,97 14,92 2,22% 994,44      
VNHEAL 1.074,56 2,88 0,27% 3,38      
VNIND   582,89 7,76 1,35% 749,64      
VNIT   893,02 14,06 1,60% 75,04      
VNMAT 930,37 -5,46 -0,58% 334,19      
VNREAL 1.294,38 7,51 0,58% 960,07      
VNUTI   856,33 4,88 0,57% 60,60      
VNXALLSHARE 1.311,68 12,99 1,00% 4.412,70      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
129.261.230 3.017      
Thỏa thuận
Put though
56.228.933 1.398      
Tổng
Total
185.490.163 4.416      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 12.179.480 HVG 6,99% TV2 -14,90%    
2 EIB 11.588.460 LBM 6,93% GMC -11,97%    
3 TCB 8.495.050 TCO 6,91% UDC -6,98%    
4 CTG 5.590.770 TIP 6,87% TDW -6,98%    
5 HPG 5.423.970 SMA 6,85% TN1 -6,97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.107.000 9,76% 15.899.540 8,57% 2.207.460    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
581 13,16% 592 13,40% -10    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 6.467.890 VRE 223 KBC 626.450    
2 HPG 4.584.160 VNM 155 VGC 395.520    
3 VHM 1.757.240 VHM 138 HQC 351.110    
4 STB 1.258.050 HPG 109 VRE 254.910    
5 VNM 1.255.870 VCB 81 PVD 209.850    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 GMC GMC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 2.325.954 cp).
2 TV2 TV2 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:2 (số lượng dự kiến: 2.462.631 cp).
3 KSH KSH bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 20/06/2019.
4 TEG TEG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 2.943.985 cp).