Điểm tin giao dịch 21.06.2019

21/06/2019 15:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 959,20 0,02 0,00% 5.445,11      
VN30   866,53 1,94 0,22% 3.390,73      
VNMIDCAP 965,69 -1,91 -0,20% 856,30      
VNSMALLCAP 815,50 -0,76 -0,09% 260,56      
VN100   842,85 0,56 0,07% 4.247,03      
VNALLSHARE 843,10 0,54 0,06% 4.507,59      
VNCOND 1.059,48 4,04 0,38% 168,35      
VNCONS 849,19 11,91 1,42% 675,14      
VNENE   579,28 2,08 0,36% 64,13      
VNFIN   688,39 0,42 0,06% 687,65      
VNHEAL 1.086,16 11,60 1,08% 2,87      
VNIND   581,76 -1,13 -0,19% 1.002,78      
VNIT   894,24 1,22 0,14% 62,87      
VNMAT 930,87 0,50 0,05% 323,41      
VNREAL 1.283,91 -10,47 -0,81% 1.455,71      
VNUTI   856,58 0,25 0,03% 44,83      
VNXALLSHARE 1.312,16 0,48 0,04% 5.012,30      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
172.955.940 4.025      
Thỏa thuận
Put though
33.181.461 1.420      
Tổng
Total
206.137.401 5.445      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 37.355.780 TN1 6,90% HVX -6,97%    
2 STB 15.220.810 CCL 6,86% VSI -6,90%    
3 ROS 12.855.180 TDW 6,82% TNI -6,81%    
4 VHM 11.243.362 TCT 6,67% ABT -6,70%    
5 DPM 6.145.890 TMS 6,48% CLW -6,60%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
57.912.015 28,09% 78.138.585 37,91% -20.226.570    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.668 30,63% 2.019 37,08% -351    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 65.827.170 POW 1.014 POW 5.552.410    
2 STB 14.711.930 VNM 592 HPG 780.710    
3 VHM 6.505.310 VHM 511 VGC 452.400    
4 DPM 6.359.370 MSN 177 DXG 382.640    
5 VNM 4.723.120 STB 169 KBC 362.690    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 FMC FMC chính thức giao dịch bổ sung 1.200.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/08/2018.