Điểm tin giao dịch 25.06.2019

25/06/2019 15:25

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 960,13 -2,72 -0,28% 3.610,12      
VN30   868,50 -0,44 -0,05% 2.084,84      
VNMIDCAP 966,13 1,44 0,15% 774,35      
VNSMALLCAP 812,71 -2,58 -0,32% 300,69      
VN100   845,04 -0,14 -0,02% 2.859,19      
VNALLSHARE 844,98 -0,24 -0,03% 3.159,88      
VNCOND 1.056,22 -1,09 -0,10% 181,16      
VNCONS 844,45 2,57 0,31% 513,23      
VNENE   578,10 -1,81 -0,31% 53,63      
VNFIN   689,68 -2,93 -0,42% 658,12      
VNHEAL 1.088,92 -0,16 -0,01% 3,45      
VNIND   584,80 0,83 0,14% 636,54      
VNIT   916,14 24,01 2,69% 163,75      
VNMAT 913,35 -8,47 -0,92% 309,11      
VNREAL 1.298,16 0,23 0,02% 561,93      
VNUTI   849,32 -4,90 -0,57% 53,01      
VNXALLSHARE 1.313,75 -0,99 -0,08% 3.664,16      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
120.760.130 2.510      
Thỏa thuận
Put though
43.587.826 1.100      
Tổng
Total
164.347.956 3.610      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.030.980 SC5 6,96% VPH -18,81%    
2 TCB 9.116.400 FCN 6,90% VNL -6,98%    
3 HAG 6.856.700 TDW 6,83% VID -6,91%    
4 HNG 6.842.150 AAM 6,76% TCO -6,91%    
5 HPG 5.884.860 VAF 6,55% DRL -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.866.849 8,44% 15.586.869 9,48% -1.720.020    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
559 15,47% 616 17,07% -58    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 2.853.790 VNM 184 PVD 667.340    
2 POW 2.042.640 VHM 159 HSG 260.310    
3 VHM 1.988.580 VRE 99 DXG 238.130    
4 HPG 1.713.330 VCB 68 GEX 140.680    
5 SBT 1.706.350 SAB 63 KBC 123.740    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VPH VPH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 12/07/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 8.668.950 cp).
2 LDG LDG niêm yết và giao dịch bổ sung 47.636.997 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 25/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2019.
3 CII11803 CII11803 giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến tài sản đảm bảo cho trái chủ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 7 năm 2019.
4 AGF AGF bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 25/06/2019.
5 SAV SAV niêm yết và giao dịch bổ sung 643.887 cp (phát hành cổ phiếu tăng vốn) tại HOSE ngày 25/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/06/2019.
6 SGN SGN niêm yết và giao dịch bổ sung 9.585.739 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 25/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/06/2019.
7 AST AST nhận quyết định niêm yết bổ sung 9.000.000 cp (phát hành trả cổ tức đợt 2 năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/06/2019.