Điểm tin giao dịch 26.06.2019

26/06/2019 15:53

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 959,13 -1,00 -0,10% 5.571,69      
VN30   866,81 -1,69 -0,19% 3.771,26      
VNMIDCAP 963,04 -3,09 -0,32% 1.052,80      
VNSMALLCAP 813,93 1,22 0,15% 340,98      
VN100   843,49 -1,55 -0,18% 4.824,06      
VNALLSHARE 843,62 -1,36 -0,16% 5.165,04      
VNCOND 1.064,36 8,14 0,77% 226,46      
VNCONS 848,45 4,00 0,47% 374,42      
VNENE   585,46 7,36 1,27% 74,63      
VNFIN   680,87 -8,81 -1,28% 2.289,07      
VNHEAL 1.093,46 4,54 0,42% 3,40      
VNIND   585,81 1,01 0,17% 1.003,70      
VNIT   909,03 -7,11 -0,78% 87,57      
VNMAT 908,03 -5,32 -0,58% 232,69      
VNREAL 1.299,16 1,00 0,08% 804,59      
VNUTI   855,06 5,74 0,68% 35,72      
VNXALLSHARE 1.311,67 -2,08 -0,16% 5.666,28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
119.422.620 2.588      
Thỏa thuận
Put though
132.894.589 2.984      
Tổng
Total
252.317.209 5.572      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 74.020.110 BTT 6,99% TDH -18,55%    
2 ROS 13.856.690 LM8 6,96% SMA -6,96%    
3 HAG 10.545.490 MDG 6,94% PNC -6,92%    
4 TCB 9.253.060 CMX 6,91% STG -6,30%    
5 GEX 6.912.160 VNL 6,91% FCN -6,13%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.618.760 5,40% 9.976.190 3,95% 3.642.570    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
603 10,83% 444 7,97% 159    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 2.979.650 VHM 183 BID 623.600    
2 HPG 2.761.340 VNM 122 PVD 493.760    
3 VHM 2.309.480 VRE 102 HSG 399.860    
4 POW 1.688.070 VCB 83 VRE 316.310    
5 FPT 1.273.160 HPG 64 VIC 314.570    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ANV ANV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 29/08/2019.
2 TDH TDH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/07/2019; và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 12.245.239 cp).