Điểm tin giao dịch 27.06.2019

27/06/2019 15:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 943,11 -16,02 -1,67% 3.514,63      
VN30   854,41 -12,40 -1,43% 1.933,01      
VNMIDCAP 956,60 -6,44 -0,67% 843,54      
VNSMALLCAP 809,47 -4,46 -0,55% 229,09      
VN100   832,38 -11,11 -1,32% 2.776,56      
VNALLSHARE 832,86 -10,76 -1,28% 3.005,64      
VNCOND 1.050,03 -14,33 -1,35% 197,09      
VNCONS 835,77 -12,68 -1,49% 396,92      
VNENE   575,83 -9,63 -1,64% 84,81      
VNFIN   674,65 -6,22 -0,91% 449,95      
VNHEAL 1.103,95 10,49 0,96% 4,28      
VNIND   582,08 -3,73 -0,64% 700,21      
VNIT   894,64 -14,39 -1,58% 77,36      
VNMAT 896,00 -12,03 -1,32% 318,27      
VNREAL 1.281,08 -18,08 -1,39% 689,95      
VNUTI   821,89 -33,17 -3,88% 63,92      
VNXALLSHARE 1.295,51 -16,16 -1,23% 3.517,87      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
122.886.150 2.627      
Thỏa thuận
Put though
36.144.171 887      
Tổng
Total
159.030.321 3.515      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 10.637.670 TTF 6,96% LGL -6,95%    
2 OGC 9.202.240 L10 6,96% TMP -6,94%    
3 FLC 6.225.500 TCO 6,94% SPM -6,92%    
4 ITA 5.033.280 SFI 6,51% SC5 -6,84%    
5 HPG 5.001.799 TNT 6,47% AGM -6,59%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.066.120 6,96% 10.898.710 6,85% 167.410    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
468 13,32% 452 12,85% 17    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.385.200 VNM 211 KBC 1.095.050    
2 SBT 3.147.960 HPG 77 HAG 804.900    
3 VNM 1.710.810 MSN 71 DXG 532.370    
4 KBC 1.095.050 VCB 67 SSI 349.780    
5 VCB 963.580 VHM 59 VJC 191.580    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 APC APC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/07/2019 tại Hội trường công ty.
2 CCL CCL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 02%, ngày thanh toán: 24/07/2019.