HOSE: Lễ khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm

28/06/2019 13:58

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):