Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA (01/07/2019) – Khuyến nghị: Mua [+59%]

02/07/2019 08:57

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu AAA với giá mục tiêu 29.250 đồng/cp (+59% giá thị trường), dựa trên cơ sở: (1) Mảng sản xuất bao bì nhựa tiếp tục tăng trưởng khá; (2) Kỳ vọng cải thiện biên LNG mảng kinh doanh hạt nhựa; (3) Mảng bất động sản KCN bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2019; (4) LNST Q1/2019 tăng mạnh chủ yếu nhờ khu công nghiệp An Phát Complex; (5) Kế hoạch kinh doanh 2019 khả quan; (6) Định giá cao hơn cao hơn 59% so với giá thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý các rủi ro như: (1) Rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ – Trung; (2) Rủi ro pha loãng cổ phiếu; (3) Rủi ro chuyển lợi nhuận và cho vay chéo.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.