Điểm tin giao dịch 02.07.2019

02/07/2019 15:36

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 961,98 -3,63 -0,38% 3.457,14      
VN30   872,92 -3,34 -0,38% 1.835,17      
VNMIDCAP 965,55 -2,97 -0,31% 832,97      
VNSMALLCAP 816,36 -1,27 -0,16% 287,73      
VN100   848,92 -2,94 -0,35% 2.668,14      
VNALLSHARE 848,87 -2,88 -0,34% 2.955,87      
VNCOND 1.088,49 5,82 0,54% 256,30      
VNCONS 851,09 -3,13 -0,37% 288,55      
VNENE   583,73 -1,00 -0,17% 42,41      
VNFIN   686,62 -3,80 -0,55% 362,47      
VNHEAL 1.113,64 9,02 0,82% 9,89      
VNIND   591,68 2,08 0,35% 585,65      
VNIT   922,45 -3,18 -0,34% 188,25      
VNMAT 901,46 -13,16 -1,44% 267,45      
VNREAL 1.304,78 -5,91 -0,45% 838,41      
VNUTI   854,31 4,65 0,55% 85,97      
VNXALLSHARE 1.318,44 -4,78 -0,36% 3.448,28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
107.519.450 2.449      
Thỏa thuận
Put though
30.697.648 1.008      
Tổng
Total
138.217.098 3.457      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 7.827.100 SJF 6,99% VNL -9,21%    
2 HPG 5.016.600 TNC 6,79% CCI -7,00%    
3 PDR 4.330.670 CIG 6,75% LGC -7,00%    
4 GEX 4.199.900 TCR 6,71% RIC -6,90%    
5 KBC 4.089.700 TCO 6,62% TMS -6,71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.244.686 9,58% 20.901.656 15,12% -7.656.970    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
590 17,08% 627 18,13% -36    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PDR 3.686.050 FPT 179 PLX 1.222.350    
2 FPT 3.566.692 VHM 143 VRE 622.400    
3 HPG 3.532.000 VNM 137 HAG 451.560    
4 HQC 1.882.650 PLX 110 MSN 423.280    
5 VHM 1.767.190 PDR 103 KBC 281.840    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DHG DHG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 17/07/2019.
2 VNL VNL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 19/07/2019.
3 VIC11814 VIC11814 (Trái phiếu VIC112020) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 02/07/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 10.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/06/2019.
4 VIC11901 VIC11901 (Trái phiếu VIC122020) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 02/07/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 10.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/06/2019.
5 KPF KPF nhận quyết định niêm yết bổ sung 857.896 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2019.