Báo cáo cập nhật ngành Dệt may – Quý 3/2019

04/07/2019 14:34

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Triển vọng ngành Dệt may 2019 được đánh giá ở mức Tích cực, dựa trên cơ sở: (1) Xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng 2 con số; (2) Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá nguyên vật liệu giảm và phương thức sản xuất cao hơn; (3) Hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (4) Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đem lại cơ hội gia tăng xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may niêm yết vẫn có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp do sự khác biệt về cơ cấu phương thức sản xuất. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn các doanh nghiệp dệt may có biên LNG ~ 15% như TCM, TNG, GMC và BDG.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.