HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu GAB

04/07/2019 16:44

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho  Công ty Cổ phần GAB như sau: