HOSE: Thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý II và Bán niên năm 2019

05/07/2019 11:05

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý II và bán niên năm 2019 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):