Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

04/07/2019 13:40

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3
– Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
– Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện, công trình công nghiệp và dân dụng, …
– Vốn điều lệ: 82.760.800.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 76.700 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 4.037.134 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.037.134 cổ phần
2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào bán cạnh tranh
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/07/2019 đến 15h30 ngày 17/07/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/07/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 08h30 ngày 24/07/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/07/2019 đến 16 giờ ngày 31/07/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/07/2019 đến ngày 31/07/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm