Điểm tin giao dịch 08.07.2019

08/07/2019 16:04

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 966,35 -8,99 -0,92% 3.482,00      
VN30   870,92 -9,31 -1,06% 1.811,25      
VNMIDCAP 972,04 -0,79 -0,08% 882,42      
VNSMALLCAP 820,14 -1,92 -0,23% 324,27      
VN100   849,97 -8,37 -0,98% 2.693,67      
VNALLSHARE 850,00 -8,09 -0,94% 3.016,31      
VNCOND 1.075,88 -12,19 -1,12% 269,24      
VNCONS 852,68 -7,07 -0,82% 366,83      
VNENE   580,61 1,45 0,25% 97,45      
VNFIN   686,28 -6,46 -0,93% 516,91      
VNHEAL 1.097,98 -4,05 -0,37% 7,96      
VNIND   593,91 -3,17 -0,53% 608,79      
VNIT   911,54 -5,60 -0,61% 124,32      
VNMAT 879,77 -15,06 -1,68% 466,37      
VNREAL 1.318,48 -15,49 -1,16% 501,85      
VNUTI   856,62 -1,11 -0,13% 47,39      
VNXALLSHARE 1.321,39 -11,97 -0,90% 3.450,66      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
119.061.500 2.684      
Thỏa thuận
Put though
46.817.938 798      
Tổng
Total
165.879.438 3.482      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 NKG 20.404.650 SJF 6,97% HOT -6,97%    
2 ROS 8.653.600 CCL 6,93% LGC -6,96%    
3 HPG 8.233.220 DAH 6,91% SSC -6,94%    
4 HAG 6.668.890 HUB 6,89% TIE -6,92%    
5 TCB 6.609.400 TPC 6,70% HVX -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.671.930 10,05% 11.771.540 7,10% 4.900.390    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
602 17,29% 410 11,76% 192    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.630.350 VRE 105 KBC 1.388.960    
2 VRE 2.926.790 VNM 92 DGW 1.306.500    
3 PVT 1.810.610 PLX 81 PLX 1.187.720    
4 KBC 1.484.960 HPG 79 HAG 499.230    
5 DGW 1.306.500 SAB 79 VGC 422.430    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AST AST niêm yết và giao dịch bổ sung 9.000.000 cp (trả cổ tức đợt 2 năm 2018) tại HOSE ngày 08/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/06/2019.
2 KDH KDH niêm yết và giao dịch bổ sung 124.205.756 cp ((phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 08/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/07/2019.
3 PMG PMG nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.174.247 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/07/2019.