Điểm tin giao dịch 09.07.2019

09/07/2019 15:28

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 969,05 2,70 0,28% 4.386,39      
VN30   872,21 1,29 0,15% 2.693,07      
VNMIDCAP 973,60 1,56 0,16% 896,39      
VNSMALLCAP 823,73 3,59 0,44% 297,87      
VN100   851,61 1,64 0,19% 3.589,46      
VNALLSHARE 851,75 1,75 0,21% 3.887,33      
VNCOND 1.091,14 15,26 1,42% 262,71      
VNCONS 854,82 2,14 0,25% 1.226,77      
VNENE   585,76 5,15 0,89% 168,56      
VNFIN   685,76 -0,52 -0,08% 570,40      
VNHEAL 1.098,86 0,88 0,08% 4,06      
VNIND   595,30 1,39 0,23% 683,26      
VNIT   918,81 7,27 0,80% 85,53      
VNMAT 870,40 -9,37 -1,07% 341,04      
VNREAL 1.322,52 4,04 0,31% 476,44      
VNUTI   861,76 5,14 0,60% 52,98      
VNXALLSHARE 1.325,46 4,07 0,31% 4.427,08      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
126.456.270 2.722      
Thỏa thuận
Put though
43.025.848 1.664      
Tổng
Total
169.482.118 4.386      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 11.391.980 DXV 6,96% CDC -9,91%    
2 EIB 10.190.500 QBS 6,93% VSI -6,96%    
3 HAG 8.135.600 TCO 6,93% TIE -6,87%    
4 PVT 7.509.820 ITD 6,93% LGC -6,85%    
5 HPG 6.891.920 HUB 6,92% PJT -6,77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.643.202 14,54% 22.820.494 13,46% 1.822.708    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.478 33,69% 1.350 30,78% 128    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VNM 14.615.358 VNM 1.807 PLX 1.053.310    
2 PVT 12.524.950 PVT 207 VRE 965.770    
3 HPG 4.441.760 MSN 175 VGC 747.950    
4 MSN 2.076.730 HPG 96 DGW 387.980    
5 VRE 1.382.490 PLX 81 DLG 235.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CDC CDC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/07/2019.
2 HID HID giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 03% (số lượng dự kiến: 1.711.459 cp).
3 SBT SBT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017-2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 09/08/2019.
4 SHI SHI nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.700.844 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2019.
5 HCM HCM nhận quyết định niêm yết bổ sung 176.125.505 cp (tăng vốn + ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2019.