Điểm tin giao dịch 10.07.2019

10/07/2019 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 973,65 4,60 0,47% 3.870,12      
VN30   876,12 3,91 0,45% 1.859,70      
VNMIDCAP 973,69 0,09 0,01% 776,13      
VNSMALLCAP 825,13 1,40 0,17% 288,76      
VN100   854,55 2,94 0,35% 2.635,83      
VNALLSHARE 854,62 2,87 0,34% 2.924,59      
VNCOND 1.098,30 7,16 0,66% 269,76      
VNCONS 855,97 1,15 0,13% 323,10      
VNENE   591,65 5,89 1,01% 66,63      
VNFIN   686,17 0,41 0,06% 555,31      
VNHEAL 1.101,09 2,23 0,20% 5,05      
VNIND   601,62 6,32 1,06% 748,12      
VNIT   925,07 6,26 0,68% 81,65      
VNMAT 870,15 -0,25 -0,03% 347,00      
VNREAL 1.327,07 4,55 0,34% 440,38      
VNUTI   869,23 7,47 0,87% 75,62      
VNXALLSHARE 1.329,62 4,16 0,31% 3.527,29      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
124.519.570 2.796      
Thỏa thuận
Put though
30.044.541 1.074      
Tổng
Total
154.564.111 3.870      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 11.892.130 TIP 6,95% BTT -6,96%    
2 EIB 8.233.500 CIG 6,90% TCO -6,94%    
3 AAA 6.089.130 SZC 6,87% SJF -6,93%    
4 HPG 5.788.990 VSI 6,86% TIE -6,93%    
5 HAG 5.681.790 LGC 6,84% PTL -6,76%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.699.308 9,51% 10.744.368 6,95% 3.954.940    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
609 15,73% 416 10,75% 193    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.410.050 SAB 211 PLX 1.044.580    
2 VRE 2.245.570 VRE 81 FLC 468.390    
3 VPB 1.246.536 PLX 76 STB 429.500    
4 PLX 1.184.880 VHM 59 CTG 386.220    
5 HDB 1.042.070 HPG 52 DLG 372.700    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PNJ PNJ niêm yết và giao dịch bổ sung 55.664.978 cp (ESOP) tại HOSE ngày 10/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/07/2019.
2 TNA TNA nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.466.764 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2019.
3 VSC VSC nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.010.494 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2019.
4 HBC HBC nhận quyết định niêm yết bổ sung 9.800.421 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2019.