Điểm tin giao dịch 11.07.2019

11/07/2019 16:19

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 978,63 4,98 0,51% 3.340,41      
VN30   879,10 2,98 0,34% 1.758,85      
VNMIDCAP 975,53 1,84 0,19% 879,49      
VNSMALLCAP 826,55 1,42 0,17% 299,83      
VN100   856,75 2,20 0,26% 2.638,34      
VNALLSHARE 856,75 2,13 0,25% 2.938,17      
VNCOND 1.096,08 -2,22 -0,20% 237,50      
VNCONS 854,75 -1,22 -0,14% 279,26      
VNENE   594,22 2,57 0,43% 75,44      
VNFIN   693,92 7,75 1,13% 691,20      
VNHEAL 1.101,63 0,54 0,05% 8,04      
VNIND   601,41 -0,21 -0,03% 731,03      
VNIT   924,45 -0,62 -0,07% 70,23      
VNMAT 873,25 3,10 0,36% 274,07      
VNREAL 1.327,69 0,62 0,05% 505,96      
VNUTI   868,55 -0,68 -0,08% 56,56      
VNXALLSHARE 1.333,88 4,26 0,32% 3.446,44      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
133.659.820 2.702      
Thỏa thuận
Put though
28.003.407 638      
Tổng
Total
161.663.227 3.340      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 11.887.920 LM8 6,90% SFI -12,41%    
2 FLC 10.732.840 LGC 6,88% VIS -6,97%    
3 CTG 5.419.950 PGD 6,85% TIE -6,96%    
4 HAG 5.380.720 HAX 6,82% TCT -6,83%    
5 KBC 5.005.450 DAH 6,76% DXV -6,80%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.455.246 8,94% 12.928.836 8,00% 1.526.410    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
503 15,06% 388 11,63% 115    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 2.975.068 VNM 92 HQC 921.890    
2 DLG 2.350.000 VCB 80 CTG 907.550    
3 TCB 1.583.160 VIC 67 HVN 425.840    
4 MBB 1.561.800 MSN 62 VCB 424.920    
5 VRE 1.385.534 VPB 61 NVL 344.050    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CTI CTI chính thức giao dịch bổ sung 400.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/08/2017.
2 SFI SFI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (số lượng dự kiến: 1.858.522 cp).
3 SZL SZL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/07/2019.
4 SGT SGT giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nội dung dự án, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 23/07/2018 đến ngày 02/08/2018.
5 CII11709 CII11709 hủy niêm yết 2.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 12/07/2019, ngày GD cuối cùng: 11/07/2019.
6 GAB GAB (CTCP GAB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 11/07/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 13.800.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/07/2019.
7 HBC HBC nhận quyết định niêm yết bổ sung 25.000.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2019.