Điểm tin giao dịch 15.07.2019

15/07/2019 16:26

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 972,53 -2,87 -0,29% 3.567,44      
VN30   873,71 -1,28 -0,15% 1.919,08      
VNMIDCAP 972,80 -0,93 -0,10% 859,86      
VNSMALLCAP 827,08 1,63 0,20% 386,75      
VN100   850,81 -2,18 -0,26% 2.778,95      
VNALLSHARE 850,96 -2,11 -0,25% 3.165,69      
VNCOND 1.118,62 20,17 1,84% 316,53      
VNCONS 839,84 -8,81 -1,04% 395,79      
VNENE   596,54 2,04 0,34% 58,70      
VNFIN   694,35 5,24 0,76% 604,75      
VNHEAL 1.095,05 -5,24 -0,48% 2,74      
VNIND   598,46 -0,55 -0,09% 875,76      
VNIT   931,28 5,66 0,61% 101,09      
VNMAT 871,20 -10,95 -1,24% 288,74      
VNREAL 1.307,63 -12,91 -0,98% 469,67      
VNUTI   866,96 2,70 0,31% 41,92      
VNXALLSHARE 1.325,13 -3,20 -0,24% 3.566,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.696.750 2.677      
Thỏa thuận
Put though
32.854.373 890      
Tổng
Total
150.551.123 3.567      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 14.120.930 TIX 6,96% VSI -6,95%    
2 HNG 6.217.390 LGC 6,91% SSC -6,91%    
3 HAG 6.157.000 HU1 6,83% TEG -6,89%    
4 GEX 4.080.490 GAB 6,82% VIS -6,86%    
5 TCB 4.052.380 GTA 6,80% TS4 -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
5.667.660 3,76% 7.616.140 5,06% -1.948.480    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
239 6,69% 240 6,71% -1    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 1.656.650 VNM 62 VCB 637.680    
2 VRE 1.639.370 VRE 59 PVD 525.150    
3 DLG 1.575.000 VCB 56 VRE 371.730    
4 VCB 747.220 HPG 36 CTI 250.000    
5 POW 537.880 MSN 35 BMP 249.250    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VNM VNM chính thức giao dịch bổ sung 1.777.546 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/08/2016
2 HCM_0406 HCM_0406 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 19/07/2019.
3 KPF KPF niêm yết và giao dịch bổ sung 857.896 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 15/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2019.
4 VNE VNE giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 24/07/2019 (hủy giao dịch).
5 FCN FCN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 16/08/2019.
6 MSN MSN nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.796.899 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/07/2019.