HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số VNX-Index tháng 07/2019

15/07/2019 11:22

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index có hiệu lực ngày 05/08/2019, chi tiết file đính kèm.