Điểm tin giao dịch 16.07.2019

16/07/2019 15:37

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 982,11 9,58 0,99% 4.525,05      
VN30   880,91 7,20 0,82% 2.262,68      
VNMIDCAP 969,25 -3,55 -0,36% 1.058,33      
VNSMALLCAP 824,49 -2,59 -0,31% 296,24      
VN100   857,26 6,45 0,76% 3.321,02      
VNALLSHARE 857,02 6,06 0,71% 3.617,26      
VNCOND 1.124,60 5,98 0,53% 228,15      
VNCONS 843,83 3,99 0,48% 527,66      
VNENE   591,98 -4,56 -0,76% 64,54      
VNFIN   699,04 4,69 0,68% 736,49      
VNHEAL 1.080,15 -14,90 -1,36% 3,96      
VNIND   601,78 3,32 0,55% 912,99      
VNIT   931,49 0,21 0,02% 75,20      
VNMAT 874,98 3,78 0,43% 277,91      
VNREAL 1.325,20 17,57 1,34% 663,09      
VNUTI   860,73 -6,23 -0,72% 101,56      
VNXALLSHARE 1.334,30 9,17 0,69% 4.174,22      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
142.076.680 3.331      
Thỏa thuận
Put though
32.591.533 1.195      
Tổng
Total
174.668.213 4.525      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 16.309.450 TMT 7,00% GAB -6,99%    
2 HNG 7.621.810 PAN 6,97% SSC -6,92%    
3 CTG 6.521.320 PDN 6,94% SRC -6,90%    
4 HAG 5.758.480 LGC 6,92% TEG -6,89%    
5 FLC 5.241.210 BIC 6,90% CTF -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.585.390 10,64% 10.878.887 6,23% 7.706.503    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
941 20,80% 485 10,72% 456    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CTG 3.894.500 VNM 228 PLX 1.753.290    
2 VRE 3.834.250 VRE 141 BID 1.171.740    
3 HPG 3.279.787 VCB 140 VCB 1.144.330    
4 VNM 1.836.190 PLX 113 VIC 835.250    
5 VCB 1.822.470 VIC 108 STB 630.520    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM HCM niêm yết và giao dịch bổ sung 144.648.505 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 16/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2019.
2 TCM TCM niêm yết và giao dịch bổ sung 3.786.863 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 16/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/07/2019.
3 LM8 LM8 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/08/2019.
4 TNA TNA niêm yết và giao dịch bổ sung 4.466.764 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 16/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2019.
5 CTF CTF nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.939.968 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/07/2019.
6 NAF NAF nhận quyết định niêm yết bổ sung 7.259.681 cp (phát hành trả cổ tức + ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/07/2019.