Điểm tin giao dịch 17.07.2019

17/07/2019 17:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 982,57 0,46 0,05% 4.111,51      
VN30   879,75 -1,16 -0,13% 2.189,45      
VNMIDCAP 974,84 5,59 0,58% 1.098,60      
VNSMALLCAP 824,17 -0,32 -0,04% 265,72      
VN100   857,45 0,19 0,02% 3.288,04      
VNALLSHARE 857,25 0,23 0,03% 3.553,76      
VNCOND 1.119,55 -5,05 -0,45% 198,48      
VNCONS 849,11 5,28 0,63% 349,04      
VNENE   593,61 1,63 0,28% 60,56      
VNFIN   700,54 1,50 0,21% 857,54      
VNHEAL 1.082,15 2,00 0,19% 6,73      
VNIND   599,89 -1,89 -0,31% 1.066,94      
VNIT   930,19 -1,30 -0,14% 90,02      
VNMAT 866,48 -8,50 -0,97% 325,09      
VNREAL 1.324,03 -1,17 -0,09% 447,31      
VNUTI   864,69 3,96 0,46% 139,71      
VNXALLSHARE 1.335,46 1,16 0,09% 4.399,77      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
142.317.410 3.372      
Thỏa thuận
Put though
27.701.352 740      
Tổng
Total
170.018.762 4.112      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 17.832.090 LAF 6,96% PTC -6,97%    
2 MBB 8.206.500 SJF 6,92% HOT -6,97%    
3 STB 8.142.600 CMG 6,90% TTE -6,95%    
4 GEX 7.159.820 CDC 6,90% SSC -6,89%    
5 AAA 6.153.150 PIT 6,86% DHM -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.929.870 6,43% 9.721.900 5,72% 1.207.970    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
523 12,71% 309 7,52% 214    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 STB 2.507.000 VNM 139 PLX 1.963.360    
2 HPG 2.324.520 PLX 128 KBC 616.430    
3 PLX 1.993.400 VHM 57 STB 507.000    
4 VNM 1.115.650 HPG 50 DXG 331.320    
5 KBC 683.130 BVH 38 BID 323.450    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PMG PMG niêm yết và giao dịch bổ sung 4.174.247 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 17/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/07/2019.
2 VPL11809 VPL11809 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 31/07/2019.
3 VPL11810 VPL11810 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 31/07/2019.
4 HDC HDC niêm yết và giao dịch bổ sung 7.493.173 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 17/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2019.
5 VGC VGC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 19/08/2019.
6 GEX GEX nhận quyết định niêm yết bổ sung 18.000.000 cp (thực hiện chứng quyền lần 2) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/07/2019.