Điểm tin giao dịch 18.07.2019

18/07/2019 16:00

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 976,05 -6,52 -0,66% 3.608,35      
VN30   870,81 -8,94 -1,02% 1.883,79      
VNMIDCAP 973,54 -1,30 -0,13% 666,66      
VNSMALLCAP 822,64 -1,53 -0,19% 237,58      
VN100   850,64 -6,81 -0,79% 2.550,46      
VNALLSHARE 850,71 -6,54 -0,76% 2.788,03      
VNCOND 1.130,87 11,32 1,01% 306,37      
VNCONS 836,99 -12,12 -1,43% 349,75      
VNENE   592,06 -1,55 -0,26% 45,71      
VNFIN   694,71 -5,83 -0,83% 519,54      
VNHEAL 1.066,31 -15,84 -1,46% 4,38      
VNIND   595,81 -4,08 -0,68% 504,91      
VNIT   926,65 -3,54 -0,38% 69,34      
VNMAT 856,52 -9,96 -1,15% 325,26      
VNREAL 1.316,14 -7,89 -0,60% 590,54      
VNUTI   858,51 -6,18 -0,71% 64,31      
VNXALLSHARE 1.326,14 -9,32 -0,70% 3.538,90      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
127.216.580 2.804      
Thỏa thuận
Put though
12.629.606 804      
Tổng
Total
139.846.186 3.608      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 8.752.000 TCT 7,00% PDN -30,16%    
2 HAI 5.642.190 TCR 6,82% HVX -6,97%    
3 ROS 5.180.910 VNL 6,80% PTC -6,93%    
4 MBB 5.142.150 SJF 6,76% SVT -6,88%    
5 ASM 4.222.640 CLW 6,76% MCP -6,80%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.535.693 7,53% 11.673.273 8,35% -1.137.580    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
559 15,50% 473 13,10% 86    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.605.150 VIC 120 PLX 1.596.050    
2 PLX 1.850.990 PLX 119 STB 1.311.410    
3 STB 1.719.090 VNM 108 KBC 804.880    
4 VCB 1.292.130 VCB 99 VCB 369.110    
5 MSN 1.251.980 MSN 96 HAI 330.510    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PDN PDN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 31/07/2019; và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 6.173.993 cp).
2 SHI SHI niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.844 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 18/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2019.
3 CII CII nhận quyết định niêm yết bổ sung 124.879 cp (phát hành để chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2019.