Điểm tin giao dịch 19.07.2019

19/07/2019 15:43

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 982,34 6,29 0,64% 4.002,13      
VN30   880,79 9,98 1,15% 2.348,01      
VNMIDCAP 974,15 0,61 0,06% 909,15      
VNSMALLCAP 822,95 0,31 0,04% 283,56      
VN100   859,02 8,38 0,99% 3.257,16      
VNALLSHARE 858,77 8,06 0,95% 3.540,72      
VNCOND 1.146,83 15,96 1,41% 446,41      
VNCONS 846,41 9,42 1,13% 318,35      
VNENE   585,24 -6,82 -1,15% 59,11      
VNFIN   703,77 9,06 1,30% 664,27      
VNHEAL 1.080,99 14,68 1,38% 5,05      
VNIND   598,74 2,93 0,49% 749,96      
VNIT   950,98 24,33 2,63% 162,15      
VNMAT 847,50 -9,02 -1,05% 373,16      
VNREAL 1.329,31 13,17 1,00% 645,23      
VNUTI   860,38 1,87 0,22% 105,53      
VNXALLSHARE 1.338,16 12,02 0,91% 4.171,13      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
160.649.510 3.619      
Thỏa thuận
Put though
9.615.787 383      
Tổng
Total
170.265.297 4.002      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 11.442.000 HTL 6,97% DHC -16,19%    
2 ROS 11.365.300 DXV 6,94% PTC -6,99%    
3 CTG 6.836.500 TIP 6,93% CMV -6,94%    
4 ASM 6.135.260 TCT 6,89% VIS -6,90%    
5 KBC 5.538.340 HOT 6,84% SJF -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.794.263 9,28% 16.552.380 9,72% -758.117    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
694 17,33% 547 13,67% 147    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.962.080 MWG 296 KBC 2.034.200    
2 DLG 3.352.840 VNM 130 STB 1.433.520    
3 MWG 2.680.940 HPG 123 PLX 775.520    
4 STB 2.283.700 VIC 83 VCB 682.670    
5 KBC 2.143.580 PLX 77 HQC 567.380    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SMC SMC chính thức giao dịch bổ sung 200.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2018.
2 VSH VSH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 12/08/2019 tại khách sạn Quy Nhơn, 8-10 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình ĐỊnh.
3 VPS VPS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 08/08/2019.
4 DHC DHC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (số lượng dự kiến: 8.959.505 cp).
5 TV2 TV2 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.462.508 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 19/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2019.
6 VHM11801 VHM11801 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 02/08/2019.
7 HBC HBC niêm yết và giao dịch bổ sung 9.800.421 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE ngày 19/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2019.