Báo cáo phân tích cổ phiếu BMI (19/07/2019) – Khuyến nghị: Nắm giữ [-7%]

22/07/2019 09:38

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ cổ phiếu BMI với giá mục tiêu 24.000 đồng/cp (-7% giá thị trường), dựa trên cơ sở: (1) Thị phần đứng thứ 4/30 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong năm 2018; (2) SCIC dự kiến thoái vốn trong năm 2019; (3) Đòn bẩy tài chính giảm giúp cải thiện khả năng thanh toán; (4) Dự phóng KQKD 2019 cải thiện nhẹ; (5) Cổ tức bằng tiền mặt đều đặn 10 – 12%/năm, dự kiến tăng lên 15% năm 2019; (6) Giá hợp lý thấp hơn 7% so với giá thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý các vấn đề như: (1) Mảng kinh doanh chính tăng trưởng chậm lại; (2) Chất lượng đánh giá rủi ro/giám định tổn thất còn chưa cao; (3) Chi phí bồi thường bảo hiểm có xu hướng tăng; (4) Tăng trưởng LNST chững lại kéo theo ROE sụt giảm, thấp hơn trung bình ngành; (5) Hoạt động đầu tư tài chính chưa thực sự hiệu quả; (6) Công tác quản trị rủi ro chưa được tốt; (7) Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2 năm liên tiếp; (8) Cạnh tranh gay gắt khiến thị phần bị thu hẹp.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.