Điểm tin giao dịch 22.07.2019

22/07/2019 15:38

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 982,04 -0,30 -0,03% 4.069,26      
VN30   879,62 -1,17 -0,13% 2.148,53      
VNMIDCAP 969,02 -5,13 -0,53% 814,45      
VNSMALLCAP 816,63 -6,32 -0,77% 280,09      
VN100   857,07 -1,95 -0,23% 2.962,99      
VNALLSHARE 856,58 -2,19 -0,26% 3.243,07      
VNCOND 1.160,84 14,01 1,22% 369,23      
VNCONS 843,97 -2,44 -0,29% 267,47      
VNENE   575,94 -9,30 -1,59% 52,08      
VNFIN   697,81 -5,96 -0,85% 726,98      
VNHEAL 1.073,76 -7,23 -0,67% 7,02      
VNIND   598,53 -0,21 -0,04% 902,81      
VNIT   952,92 1,94 0,20% 101,08      
VNMAT 849,89 2,39 0,28% 288,57      
VNREAL 1.326,56 -2,75 -0,21% 467,80      
VNUTI   850,70 -9,68 -1,13% 47,60      
VNXALLSHARE 1.334,68 -3,48 -0,26% 3.829,17      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
135.292.770 3.019      
Thỏa thuận
Put though
29.079.060 1.050      
Tổng
Total
164.371.830 4.069      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 18.824.070 CMX 6,95% TIX -7,00%    
2 HPG 6.886.080 TIP 6,94% HUB -6,99%    
3 TCB 5.967.500 PTC 6,86% PIT -6,93%    
4 MBB 5.908.830 CMV 6,83% UIC -6,93%    
5 CTG 5.495.120 YBM 6,83% LDG -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.964.565 8,50% 12.400.840 7,54% 1.563.725    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
505 12,42% 450 11,05% 56    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.429.290 VNM 106 EIB 4.031.045    
2 EIB 4.031.045 CTG 93 KBC 1.495.490    
3 CTG 4.000.400 HPG 92 PLX 751.520    
4 KBC 1.740.390 VCB 78 VCB 412.940    
5 VCB 984.740 EIB 73 VIC 295.500    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 KOS KOS (CTCP Kosy) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/07/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 103.750.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.200 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/07/2019.