Điểm tin giao dịch 23.07.2019

23/07/2019 15:58

1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 989.46 7.42 0.76% 4,701.07      
VN30   888.26 8.64 0.98% 2,722.78      
VNMIDCAP 969.32 0.30 0.03% 999.90      
VNSMALLCAP 815.50 -1.13 -0.14% 342.79      
VN100   865.08 8.01 0.93% 3,722.68      
VNALLSHARE 864.20 7.62 0.89% 4,065.47      
VNCOND 1,176.30 15.46 1.33% 640.38      
VNCONS 844.69 0.72 0.09% 496.54      
VNENE   573.96 -1.98 -0.34% 52.35      
VNFIN   700.10 2.29 0.33% 511.26      
VNHEAL 1,070.54 -3.22 -0.30% 4.42      
VNIND   600.34 1.81 0.30% 924.76      
VNIT   962.65 9.73 1.02% 71.36      
VNMAT 872.98 23.09 2.72% 402.91      
VNREAL 1,349.75 23.19 1.75% 901.03      
VNUTI   854.74 4.04 0.47% 47.83      
VNXALLSHARE 1,345.31 10.63 0.80% 4,624.81      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
134,713,850 3,090      
Thỏa thuận
Put though
50,117,297 1,612      
Tổng
Total
184,831,147 4,701      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 19,170,810 TIE 7.00% RDP -7.00%    
2 HNG 13,090,730 TIX 6.99% DXV -6.99%    
3 HPG 11,555,220 LGC 6.96% SC5 -6.96%    
4 DLG 7,363,130 CMX 6.92% SRC -6.94%    
5 MBB 7,265,310 BTT 6.91% PLP -6.86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18,167,630 9.83% 21,399,493 11.58% -3,231,863    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
971 20.65% 925 19.67% 46    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 16,631,010 VRE 611 PLX 767,450    
2 MWG 4,586,186 MWG 521 GEX 392,380    
3 DLG 2,290,510 VIC 104 VCB 223,380    
4 HPG 1,740,070 VNM 97 CII 207,580    
5 VHM 934,060 VHM 80 MSN 195,540    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0506 HCM_0506 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 29/07/2019.
2 HCMA0205 HCMA0205 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 29/07/2019.
3 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 08/08/2019.
4 NBB NBB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/08/2019 tại Hội trường công ty.
5 DTT DTT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 05/08/2019.
6 MSN MSN niêm yết và giao dịch bổ sung 5.796.899 cp (ESOP) tại HOSE ngày 23/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/07/2019.
7 HDG HDG niêm yết và giao dịch bổ sung 23.729.253 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 23/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/07/2019.
8 NAF NAF niêm yết và giao dịch bổ sung 7.259.681 cp (trả cổ tức + ESOP) tại HOSE ngày 23/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/07/2019.
9 S4A S4A giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 02/08/2019.