Điểm tin giao dịch 24.07.2019

24/07/2019 15:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 988,41 -1,05 -0,11% 4.243,57      
VN30   887,39 -0,87 -0,10% 2.216,32      
VNMIDCAP 967,56 -1,76 -0,18% 881,48      
VNSMALLCAP 813,58 -1,92 -0,24% 318,89      
VN100   865,21 0,13 0,02% 3.097,80      
VNALLSHARE 864,35 0,15 0,02% 3.416,69      
VNCOND 1.164,34 -11,96 -1,02% 308,25      
VNCONS 846,53 1,84 0,22% 267,83      
VNENE   579,71 5,75 1,00% 67,94      
VNFIN   694,88 -5,22 -0,75% 697,80      
VNHEAL 1.059,71 -10,83 -1,01% 3,58      
VNIND   602,23 1,89 0,31% 1.101,00      
VNIT   959,13 -3,52 -0,37% 121,86      
VNMAT 868,83 -4,15 -0,48% 191,87      
VNREAL 1.360,56 10,81 0,80% 602,50      
VNUTI   853,66 -1,08 -0,13% 40,91      
VNXALLSHARE 1.345,73 0,42 0,03% 4.145,56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
132.814.770 3.041      
Thỏa thuận
Put though
36.827.642 1.203      
Tổng
Total
169.642.412 4.244      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 18.628.810 BTT 6,86% TVT -6,97%    
2 KBC 7.034.170 HOT 6,86% STG -6,96%    
3 MBB 5.461.810 TIE 6,86% HU1 -6,91%    
4 GEX 4.726.450 TNI 6,73% HUB -6,91%    
5 DLG 4.536.240 DHM 6,58% TCO -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.707.320 6,31% 12.447.845 7,34% -1.740.525    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
618 14,55% 370 8,72% 248    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 DLG 2.027.420 VJC 158 VJC 878.800    
2 STB 1.938.060 VCB 145 HPG 835.140    
3 VRE 1.879.500 VNM 79 KBC 495.620    
4 VCB 1.879.430 VRE 70 VRE 471.400    
5 HBC 1.872.872 VIC 68 GEX 392.730    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VSC VSC niêm yết và giao dịch bổ sung 5.010.494 cp (ESOP) tại HOSE ngày 24/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2019.
2 NVL11715 NVL11715 hủy niêm yết 10.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 25/07/2019, ngày GD cuối cùng: 24/07/2019.
3 CII CII niêm yết và giao dịch bổ sung 124.879 cp (thực hiện chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE ngày 24/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2019.
4 VPH VPH niêm yết và giao dịch bổ sung 8.688.299 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 24/07/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2019.
5 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, ngày chi trả: 30/09/2019 (đợt 1), 27/12/2019 (đợt 2); và thưởng cổ phiếu để tăng vốn theo tỷ lệ 4,088% (số lượng dự kiến: 2.945.616 cp).